Koristite li Expedit?

To je jednostavan ali efikasan alat za pripremu Vaših pošiljaka

Instalacija programa

Instalacionu verziju Expedit aplikacije možete preuzeti odavde.

Preuzmite instalaciju

Molimo Vas da pre preuzimanja i instaliranja Expedit aplikacije kontaktirate B2C Partner tehničku podršku e-mailom office@b2cpartner.rs ili telefonom na broj 061/325-0005.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje Expedit aplikacije u PDF formatu.

Preuzmite uputstvo

Korisničko uputstvo sadrži bitne informacije o postupku instalacije programa. Uputstvo takođe daje detaljni pregled svih najvažnijih funkcionalnosti svih komponenti Expedit-a.

Expedit licenca

Expedit licenca za krajnjeg korisnika definiše uslove korišćenja aplikacije.

Tekst licence

Pažljivo pročitajte uslove korišćenja pre instalacije softvera.

Expedit ukratko

Expedit je desktop aplikacija za brzo i jednostavno kreiranje naloga za preuzimanje i isporuku pošiljaka.

Expedit programski paket nudi brojne mogućnosti unosa naloga za prenos pošiljaka i praćenje pošiljaka u realnom vremenu, kao i sve servise iz ponude kurirske službe kako za ručno, tako i za automatizovano kreiranje pošiljaka (uvoz iz drugih programa u Excel ili text formatu).

Prednosti Expedita za korisnike

  • praćenje statusa pošiljaka
  • nema ručnog ispunjavanja adresnica
  • automatska štampa nalepnica na laserskim i termalnim štampačima za nalepnice
  • klijenti koriste sopstvenu bazu klijenata (kupaca)
  • postojanje arhive svih poslatih pošiljaka u elektronskoj formi
  • mogućnost unosa sopstvenog referentnog broja (broj otpremnice, broj računa)
  • praćenje paketa na internetu po referentnom broju ili broju paketa

Automatizovano praćenje pošiljaka

Korisnici Expedit aplikacije su u mogućnosti da prate kompletan proces isporuke njihovih pošiljaka iz same aplikacije - sve do isporuke krajnjem primaocu. Takođe postoji mogućnost da primaoci prate status svojih pošiljaka na putu do njih.

Moderne Tehnologije

Expedit interno koristi savremene sofverske tehnologije kao što su WSDL/SOAP Web Servisi za komunikaciju putem Interneta, AES sigurnosne standarde za bezbednu (kriptovanu) razmenu podataka & FOP za predprocesiranje i pripremu štampanih dokumenata.

Automatska nadogradnja

Expedit automatski instalira nove funkcije i nadogradnje putem Interneta. Odmah po objavljivanju nove verzije, program Vas obaveštava o tome - sve što je potrebno da uradite je da jednim klikom odobrite instaliranje nadogradnje, Expedit će sam uraditi sve ostalo!